Archiwum

  1. Zapytanie ofertowe nr 1 dotyczące realizacji Programu Akceleracyjnego "S5 - Akcelerator Technologii 5G"

  2. Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczące świadczenia usług programistycznych i doradczych w zakresie rozwoju oprogramowania sensora Arktikus i platformy online w ramach realizacji Programu Akceleracyjnego "S5 - Akcelerator Technologii 5G"

  3. Zapytanie ofertowe nr 3 dotyczące świadczenia usług doradczych i programistycznych w zakresie rozwoju urządzenia Arktikus w ramach realizacji Programu Akceleracyjnego "S5 - Akcelerator Technologii 5G"

  4. Zapytanie ofertowe nr 4 dotyczące świadczenia usług doradczych w zakresie kierowania działaniami sprzedażowymi Arktikus w ramach realizacji Programu Akceleracyjnego "S5 - Akcelerator Technologii 5G"

  5. Zapytanie ofertowe nr 5 świadczenia usług doradczych w zakresie działań sprzedażowych Arktikus w ramach realizacji Programu Akceleracyjnego "S5 - Akcelerator Technologii 5G"

  6. Zapytanie ofertowe nr 6 dotyczące prac przygotowawczych i projektowych związane z procesem budowy wersji produkcyjnej urządzenia w ramach realizacji Programu Akceleracyjnego "S5 - Akcelerator Technologii 5G"

  7. Zapytanie ofertowe nr 7 dotyczące finalizacji projektu wersji produkcyjnej urządzenia w ramach realizacji Programu Akceleracyjnego "S5 - Akcelerator Technologii 5G"

  8. Zapytanie ofertowe nr 8 dotyczące dostarczenie serii informacyjnej urządzenia w wersji produkcyjnej w ramach realizacji Programu Akceleracyjnego "S5 - Akcelerator Technologii 5G"

Projekt realizowany jest wspólnie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. w ramach programu S5-Akcelerator Technologii 5G finansowanego z Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie II.1. Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych.